Šā gada 15. martā Eiropas Savienības (ES) Padome ir pieņēmusi Regulu Nr. 282/2011 (Regula), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu (Direktīva). Ir noteikts, ka Regula ir piemērojama sākot ar 2011.gada 1.jūliju. Tā kā Regula ES dalībvalstīs ir jāpiemēro tieši, Latvijas normatīvajos aktos Regulas prasības netiks iestrādātas, tādēļ nodokļu maksātājiem būtu jāzina, ko nosaka jaunais dokuments, un jāievēro tā prasības attiecībā uz veiktajiem darījumiem. Arī Latvijas likumdevējiem būtu jāpārskata esošo normatīvo aktu normas un nepieciešamības gadījumos jāveic precizējumi, lai nerastos pretrunas ar Regulas nosacījumiem.