Vai, uz darba līguma pamata izmantojot personīgās mašīnas, mēs bijām tiesīgi degvielas izdevumus iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos 2011.gadā? Vai pievienotās vērtības nodokli (PVN) priekšnodoklī šajā gadījumā drīkstēja atskaitīt 100% apmērā? Darbiniekam tiek kompensēta tikai un vienīgi darba braucienam patērētā degviela. Darba braucieni tiek pierādīti ar ceļazīmēm un veikts aprēķins par darba braucienā patērēto degvielu. Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) izpratnē no budžeta maksājamās nodokļa summas kā priekšnodoklis nav atskaitāmi 20% no nodokļa par iegādātu, nomātu vai importētu vieglo pasažieru automašīnu. Ne uz vienu no likumā noteiktajiem mūsu gadījums neattiecas (auto tiek lietots uz darba līguma pamata), tāpēc mēs saprotam, ka drīkstam atskaitīt PVN pilnā apmērā.