Latvijā reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "A" (tirgotājs) Vācijā iegādājas lietotu automobili no Vācijā reģistrēta PVN maksātāja (tirgotāja), kurš tā piegādei ir piemērojis vispārīgo PVN piemērošanas kārtību. SIA "A" veic ar PVN apliekamu darījumu par atlīdzību, proti, preču iegādi Eiropas Savienības (ES) teritorijā. SIA "A" ir pienākums aprēķināt un iemaksāt valsts budžetā nodokli, piemērojot šim darījumam standartlikmi. Pārdodot šo automobili tālāk iekšzemē vai uz citu dalībvalsti, SIA "A" nav tiesīga izvēlēties piemērot īpašo PVN piemērošanas režīmu. Vai lūdzu varētu sniegt piemēru ar cipariem?