Radušies vairāki jautājumi saistībā ar no 1.janvāra līdz 150 EUR pazemināto slieksni, no kura jāatšifrē darījumi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā.

1.jautājums. SIA "A" mēneša laikā izraksta rēķinus par preču piegādēm SIA "B". Kādus kodus PVN deklarācijā un tās pielikumos uzrādīt šādiem darījumiem (gan SIA "A", gan SIA "B"):

  • nodokļa rēķins Nr.1 par precēm: 320 EUR, PVN 67,20 EUR, kopā 387,20 EUR;
  • nodokļa rēķins Nr.2 par precēm: 500 EUR, PVN 105 EUR, kopā 605 EUR;
  • nodokļa rēķins Nr.3 par precēm: 60 EUR, PVN 12,60 EUR, kopā 72,60 EUR;
  • kredītrēķins par iepriekšējā taksācijas periodā saņemtajām precēm: 70 EUR, PVN 14,70 EUR, kopā 84,70 EUR;
  • kredītrēķins par taksācijas periodā saņemtajām precēm saskaņā ar rēķinu Nr.2: 80 EUR, PVN 16,80 EUR, kopā 96,80 EUR?

2.jautājums ir par Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām" (MK noteikumi Nr.40) 32.3.apakšpunktu: "[..] darījumus, kuru vērtība bez nodokļa ir 150 euro vai vairāk, ja preču vai pakalpojumu saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kas nav nodokļa maksātājs, vai persona, kuru nevar identificēt. Šajā gadījumā aizpilda PVN 1 pārskata III daļas 4., 5. un 6.aili, tajā norādot dokumenta veida kodu "X"."

Esam neliels remontservisa uzņēmums. Klienti bieži ir fiziskās personas, kas maksā skaidrā naudā. Darījumus reģistrē elektroniskajā kases aparātā (EKA) un klientiem izsniedz čekus. Darījumi bieži pārsniedz 150 EUR bez PVN. Ieņēmumus grāmatoju dienas beigās no Z atskaites 1 summā. Vai tiešām, lai izpildītu MK noteikumu Nr.40 32.3.apakšpunktā paredzētās prasības, jāpārskata EKA elektroniskā kontrollenta, izrakstot atsevišķi čekus, kuri pārsniedz 150 bez PVN? EKA šādu atskaites veidu nenodrošina.