Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) "A" īpašnieks savu vieglo automašīnu patapina SIA "B", CSDD to reģistrējot šādi:

  • automašīnas īpašnieks – SIA īpašnieks (fiziskā persona);
  • turētājs - SIA;
  • vieglā automašīna tiek izmantota gan īpašnieka personīgajām, gan SIA vajadzībām.

SIA "A" veic uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) maksājumus budžetā. Kas nepieciešams, lai varētu atskaitīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokli 50% apmērā - maršruta lapas, globālās pozicionēšanas sistēma (GPS)?

Vai patapinājums tiek pielīdzināts nomai?