Vai uz motocikla iegādi ir attiecināms pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa atskaitīšanas 50% ierobežojums (Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 100.panta 2.daļa)? Vai ierobežojums jāpiemēro motocikla iegādei, degvielai un remontam? Vai tomēr šajos gadījumos priekšnodoklis atskaitāms 100% apmērā? Uzņēmums ir PVN maksātājs.