Uzņēmums, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, iegādājas datorus par pilnu summu 2680,99 EUR (tiek piemērota nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība). Darbinieks vēlas šo datoru izpirkt 3 gadu laikā un ir piekritis, ka katru mēnesi no algas tiek ieturēta konkrēta summa, t.i., 24 EUR. Dators tiks lietots gan uzņēmuma, gan privātajām vajadzībām. Kā šo darījumu noformēt grāmatvedībā? Vai dators grāmatvedībā jāiekļauj pamatlīdzekļos (PL) un tam jārēķina amortizācija? Vai darbiniekam jānoformē parāds pret uzņēmumu? Vai atbilstoši likumdošanas normām no algas drīkst veikt ieturējumus? Kādi grāmatojumi jāveic šajā situācijā? Vai šāda situācija vispār drīkst būt?