Kā labāk kārtot grāmatvedības uzskaiti divkāršā ieraksta sistēmā, ja uzņēmums reģistrējies kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, kas piemēro Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 137.pantā noteikto īpašo PVN maksāšanas kārtību? Kā uzskaitīt apliekamos ienākumus un izdevumus, un kā tos atspoguļot PVN deklarācijā? Varbūt ienākumu un izdevumu uzskaitei vajadzētu atvērt apakškontus, kuros uzskaitīt apmaksātos darījumus, ko uzrādīt PVN deklarācijā (līdzīgi kā aprakstīts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodikā par PVN uzskaiti). Ja rēķins izrakstīts 1.ceturksnī, samaksa saņemta 2.ceturksnī, kā to grāmatot, lai varētu saprast, kas jāuzrāda katra ceturkšņa PVN deklarācijā kā apliekamais darījums?