Uzņēmuma īpašnieks iznomā telpas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība. Par telpu nomu ir noslēgts līgums, pamatojoties uz kuru katru mēnesi uzņēmuma īpašniekam tiek maksāta nomas maksa, kā arī valsts kasē tiek samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). Jūlijā īpašnieks kļuva par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju. Kā pareizi noformēt PVN rēķinu? Kāda summa ir apliekama ar PVN, ja, piemēram, nomnieks maksā 2000 EUR par nomu un valsts kasē tiek maksāts IIN 200 EUR apmērā?