Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 143.5pantā, kurā paredzēts īpašs nodokļa piemērošanas režīms sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei, lietots jēdziens "sadzīves". Skaidrojošajā vārdnīcā teikts, ka sadzīve ir "sociālās dzīves neražojošā sfēra".

Uzņēmums no Latvijas tirgotāja saņem digitālās drukas iekārtu, kas ir pamatlīdzeklis un paredzēta uzņēmuma produkcijas ražošanai. Tās kombinētās nomenklatūras kods ir 8443 31 00 "Mašīnas, kas veic divas vai vairākas printēšanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam" (norādīts Eiropas piegādātāja rēķinā). Vai šai iekārtai ir piemērojams PVN likuma 143.5pants?

Vai kodā 8443 99 90 "Citur neminētas un neiekļautas printeru, kopēšanas mašīnu un faksa aparātu daļas un piederumi" ietilpst printeru toneri un kārtridži – gan tintes, gan lāzera printeru?

Prece saņemta no Latvijas piegādātāja bez koda, tiek pārdota tālāk Latvijas uzņēmumam (visi uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji). Kā rīkoties, ja nav iespējams noskaidrot kombinētās nomenklatūras kodu? Vai izrakstīt rēķinu ar 21% PVN? Vai tomēr piemērot reverso PVN?