Latvijas reģistrēts nodokļu maksātājs Latvijā sniedz būvniecības pakalpojumus Lietuvas reģistrētam nodokļu maksātājam. Vai rēķinā jāuzrāda pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā? Vai tomēr šajā gadījumā (ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 19.pantu) PVN nepiemēro? Kurās PVN deklarācijas rindās jāuzrāda šis darījums?