Uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, parasti, importējot preces (kokmateriālus) no trešās valsts, ievedot tās Latvijā un izlaižot brīvā apgrozībā, piemēro PVN īpašo režīmu importa darījumos (Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 85.panta 3.daļas 1.punkts). Uzņēmums plāno noslēgt līgumu ar jaunu piegādātāju – Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts juridisko personu, kas nav PVN maksātājs. Nodokļa rēķins būs no šīs ES juridiskās personas, kas nodrošinās piegādi līdz robežstacijai ar Latviju, bet faktiskā piegāde notiks no kokmateriālu izcelsmes vietas, t.i., trešās valsts.