Latvijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) A, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, sniedz pakalpojumus kuģu tehniskā menedžmentā Igaunijas uzņēmumam. Rēķinus Latvijas SIA izraksta bez PVN, un rēķinā tiek norādīts likuma Par pievienotās vērtības nodokli 4.1 pants (2012.gadā). PVN deklarācija ar pielikumu PVN2 tiek nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam katru mēnesi. PVN deklarācijā darījuma summa tiek norādītā 48.2 rindā. Vai pareizi tiek lietotas likuma par PVN normas? Un otrs jautājums ir par komandējumu - uzņēmuma darbinieks (valdes loceklis) katru nedēļu 2 reizes brauc uz Igauniju komandējumā. Vai drīkst izmaksāt komandējuma dienas naudu? Vai arī šis skaitās darba brauciens?