Ņemot vērā lasītāju komentārus pēc Sabīnes Vuškānes publikācijas “Kā piemērot PVN būvniecības pakalpojumiem pēc reversa atcelšanas?” (iFinanses, 13.08.2019.), kurā tika sniegta atbilde uz jautājumu: "Noslēgts būvniecības līgums par 1000 eiro, daļa samaksāta avansā. Kā rīkoties pēc nākamā gada 1.janvāra, kad būvniecības pakalpojumiem tiks atcelta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošana apgrieztā kārtībā? Kas notiek ar PVN deklarācijā norādīto PVN, kas jau par avansu piemērots apgrieztā kārtībā? Kā to piemērot un norādīt PVN deklarācijā par atlikušo maksājumu, kas tiks veikts pēc 1.janvāra?", atbilde ir papildināta par PVN piemērošanu arī būvizstrādājumu piegādēm, ja to pasūtījums vai apmaksa notiek 2019.gadā, bet piegāde – 2020.gadā.