Uzņēmums A – Latvijas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs – sniedz būvniecības pakalpojumus (durvju montāža) uzņēmumam B, kas arī ir Latvijas PVN maksātājs. Vai no 01.01.2018. uzņēmumam A ir tiesības piemērot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 142.pantā paredzēto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei, ja uzņēmumam nav apliecinājuma, ka pakalpojuma sniegšanas vieta ir būvobjekts?