Namu apsaimniekošanas uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) dzīvokļu īpašnieku vārdā ir noslēdzis būvdarbu līgumu ar būvnieku (PVN maksātājs) par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem projekta ietvaros. Projekts tiek realizēts, izmantojot “Altum” grantu un bankas kredītu. Projektā ir gan attiecināmās, gan neattiecināmās izmaksas, visas izmaksas projektā ir iekļautas ar PVN. Dzīvokļu īpašnieki ir fiziskas personas un novada dome (PVN maksātājs). Kā šiem darījumiem pareizi piemērot PVN un kā tos uzrādīt PVN deklarācijā?

1.jautājums. Būvnieks izraksta 2 dažādus rēķinus – par dzīvokļiem, kas pieder novada domei, izraksta rēķinu, piemērojot reverso PVN kārtību, rēķinā kā pakalpojumu saņēmēja norādīta novada dome, kā maksātājs - namu apsaimniekošanas uzņēmums. Šī rēķina reverso PVN 21% apmērā aprēķina un iemaksā valsts budžetā namu apsaimniekošanas uzņēmums, norādot, ka PVN maksājums ir par novada domi. Kuriem darījuma partneriem šis darījums ir jāuzrāda PVN deklarācijā?

2.jautājums. Par dzīvokļiem, kas pieder fiziskām personām, būvnieks izraksta rēķinu ar PVN 21% apmērā, rēķinā kā pakalpojumu saņēmēja uzrādīta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kā maksātājs - namu apsaimniekošanas uzņēmums. Vai šo samaksāto PVN namu apsaimniekošanas uzņēmums var iekļaut PVN deklarācijā un uzrādīt kā priekšnodokli? Kuriem darījuma partneriem šis darījums ir jāuzrāda PVN deklarācijā?

3.jautājums. Namu apsaimniekošanas uzņēmums izraksta rēķinu iedzīvotājiem par apsaimniekošanu (PVN 21%) un par bankas kredīta atmaksu. Vai bankas kredīta atmaksas maksājumam būtu jāpiemēro PVN 21%? Vai arī tas jāuzrāda kā ar PVN neapliekams darījums?