Latvijas uzņēmums (SIA) ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un sniedz ekspedīcijas pakalpojumus (iepērk un pārdod pārvadājumus, bet pats pārvadājumus neveic). SIA iepērk pārvadājumu no Lietuvā reģistrēta nodokļa maksātāja un pārdod pārvadājumu Vācijā reģistrētam nodokļu maksātājam. Rēķins Vācijas uzņēmumam tiek izrakstīts ar norādi VAT reverse charge, nepiemērojot PVN. Faktiski pārvadājums notiek no Francijas uz Krieviju. Vai šajā gadījumā ir jāaprēķina PVN reverss, un kurās PVN deklarācijas rindās darījums ir jāatspoguļo? Ja darījums faktiski notiek, piemēram, martā, bet rēķinu SIA izraksta aprīlī, kurā taksācijas periodā šis darījums ir jāuzrāda PVN deklarācijā?