Čehijas uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, iegādājas no Amerikas Savienoto Valstu uzņēmuma automašīnu, ieved to Latvijas ostā un noslēdz līgumu ar Latvijas uzņēmumu, PVN maksātāju, par atmuitošanu un šīs automašīnas nogādāšanu Polijas uzņēmumam, PVN maksātājām, uz Poliju 30 dienu laikā, piemērojot 0% PVN likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 45.panta 1.daļu. Par šo pakalpojumu Čehijas uzņēmums veic apmaksu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Latvijas uzņēmumu. Muitošanas procedūras laikā Latvijas muitas pārvalde izvirzīja vairākas prasības Latvijas uzņēmumam, kuras tas nespēja izpildīt 30 dienu laikā, tāpēc Latvijas uzņēmumam bija jāsamaksā PVN 21% apmērā. Ievestā automašīna nepieder Latvijas uzņēmumam, līdz ar to uzņēmums par to nesaņem naudu. Latvijas uzņēmums izpilda savas saistības un nogādā šo auto Polijas uzņēmumam. Kādus dokumentus nepieciešams noformēt? Kā šo procedūru atspoguļot grāmatvedības uzskaitē, PVN deklarācijā un tās pielikumos? Vai ir iespējams atgūt samaksāto PVN?