Uzņēmums pārdod jaunbūvi. Pirkuma līgumā norādīta kopējā pirkuma summa par zemi un ēku plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. Atbilstoši līgumam pircējs samaksu veiks 2 daļās: 1.daļu maksās oktobrī, bet 2.daļu - novembrī. Pircējs oktobrī samaksāja 1.daļu. Ja pircējs novembrī nesamaksās 2.daļu, darījums nenotiks un uzņēmumam būs pircējam jāatmaksā saņemtā pirkuma summas daļa. Vai oktobrī saņemtā samaksa ir uzskatāma par avansa maksājumu? Vai PVN jāmaksā budžetā novembrī? Vai arī PVN jāmaksā par visu darījumu tad, kad saņemta visa pirkuma summa? Vai rēķinā zemes un ēkas vērtība jānorāda atsevišķi?