Vai tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis (PVN), ja Latvijas SIA (PVN maksātājs) pārdod savā īpašumā esošu kuģi / kuteri (iegādāts kā jauns 2011.gadā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts PVN maksātāja, darījumam piemērots PVN reversā kārtībā):

  • citam ES dalībvalsts PVN maksātājam (juridiskai personai);
  • fiziskai personai (ES rezidentam vai nerezidentam no trešās valsts, nereģistrētai personai);
  • ne ES dalībvalsts juridiskai personai (reģistrētai un nereģistrētai personai)?

Kuģis atrodas Spānijā ar mērķi to pārdot un netiek izmantots. Pastāv iespēja, ka pircējs to varētu izmantot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 47.pantā norādītajiem mērķiem. Kuģis ir izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra.