Pārskata mēnesī ar partneri sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AAA" bija šādi darījumi (summas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)):

  • 1500 EUR;
  • 300 EUR;
  • 100 EUR.

Aizpildot PVN deklarāciju, rēķins par 1500 EUR tiek atšifrēts atsevišķi (dokumenta veids "1"). Kā atšifrēt darījumus 300 EUR un 100 EUR – dokumenta veids "T" (uzskatot, ka katrs darījums ir atsevišķs un to kopsumma nepārsniedz 1430 EUR) vai "V" (uzskatot, ka kopējā vērtība ir bijusi 1900 EUR, un norādot 400 EUR ar dokumenta veidu "V")?