Labdien! Lūdzam skaidrojumu jautājumā par rēķinu uzrādīšanu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā šādā situācijā: tika veikts preču imports - sastādīta muitas deklarācija, atspoguļota PVN deklarācijā atbilstoši MK noteikumu Nr. 1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju (MK noteikumi Nr.1640) norādījumiem. Nākamajā mēnesī papildus saņēmām rēķinu par muitas dokumentu kārtošanu iepriekš minētajai muitas kravai. Minētais rēķins netika iekļauts muitas deklarācijas vērtībā. Rēķinu izrakstījusi ES dalībvalsts apliekamā persona. 1.Kurās PVN deklarāciju rindās šāds rēķins jāuzrāda? 2.Kuros PVN pielikumos darījums jāatšifrē un vai jāuzrāda, atšifrējot katru rēķinu?