Vai samaksātais avanss piegādātājam jāuzrāda tajā pašā taksācijas perioda pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā, kad tas ir samaksāts, vai to drīkst uzrādīt tajā taksācijas periodā, kad saņemts rēķins par darbu/pakalpojumu izpildi?