Kuros gadījumos, veicot darījumus ar Krieviju, var piemērot pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 0% likmi? Kādi ir kritēriji, ja tiek pārdotas preces uz Krieviju, un kāda ir specifika, ja tiek sniegti pakalpojumi?