Kurā brīdī eksporta darījumi būtu jānorāda pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atskaitē - brīdī, kad ir izrakstīts rēķins un saņemta tā apmaksa (priekšapmaksa 100% apmērā), vai brīdī, kad tiek sagatavota pavadzīme un veikts sūtījums? Starp šiem gadījumiem var būt laika nobīde līdz pat 2 mēnešiem.