Fiziskai personai, kas izmanto tiesības nereģistrēt savu saimniecisko darbību, piemēram, iznomājot sev piederošu nekustamo īpašumu, var rasties pienākums maksāt pievienotās vērtības nodokli. Kādos gadījumos?