Juridiska persona nav reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs un izvieto nekustamā īpašuma reklāmu Google.ie un Šveices interneta mājaslapās. Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 84.pantā noteikts, ka 85., 87., 88. un 89.pantā noteiktajos gadījumos PVN maksā arī nereģistrētie nodokļa maksātāji. PVN likuma 88.pants nosaka personas, kas maksā nodokli budžetā par citas Eiropas Savienības dalībvalsts nodokļa maksātāja sniegtajiem pakalpojumiem.