Uzņēmums, uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, sniedz vieglo taksometru pakalpojumus un plāno reģistrēties pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Vai varam piemērot samazināto likmi 12% saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta 4.daļu “Nodokļa samazināto likmi 12 procentu apmērā piemēro pasažieru un to bagāžas regulāro pārvadājumu pakalpojumiem iekšzemē”. Vai taksometru pakalpojumus tomēr nevar uzskatīt par regulāriem pārvadājumu pakalpojumiem?