Juridiskā persona, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, pārdeva nelietotu nekustamo īpašumu (iegrāmatots krājumu kontā kā pārdošanai paredzēts nekustamais īpašums) - nepabeigtu ēku un apbūves zemi - par 34 700 EUR (t.sk. PVN). Šis īpašums tika nopirkts par 29 900 EUR (t.sk. PVN). Tā kadastrālā vērtība ir 34 590 EUR. Īpašums tika pārdots 8 mēnešus pēc tā iegādes. Vai ir jāmaksā vēl kādi nodokļi, izņemot PVN, piemēram, kapitāla pieauguma nodoklis 10%?