Veicot būvniecību, ir saņemta būvatļauja, kurā ir minēts konkrēts būvuzņēmējs un objekta vērtība.Vai, slēdzot līgumus ar citiem uzņēmumiem, kuri arī piedalās šī objekta būvniecībā, bet nav minēti būvatļaujā un nav apakšuzņēmēji,arī jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis (PVN) reversā kārtībā? Vai reverso kārtību drīkst piemērot tikai būvatļaujā minētās summas robežās?