Vēlētos jautāt par atsaucēm, izrakstot nodokļa rēķinus no 2013.gada 1.janvāra šādos gadījumos:

1. Kāda atsauce/likuma pants jāpiemēro nodokļa 0 procentu likmes piemērošanai (līdz 2013.gadam bija - pamatojoties uz 7.panta 1.daļas 2.punktu)?

2. Ja par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samaksu atbildīgs kravas saņēmējs saskaņā ar likuma par PVN 13.2panta 2.daļu, tad no 2013.gada nodokļa rēķinā jāieraksta tikai nodokļa apgrieztā maksāšana?

3. Uz kādu likuma pantu ir jāatsaucas, ja Latvijas PVN maksātājs izraksta nodokļa rēķinu par transporta pakalpojumu sniegšanu ES ar PVN apliekamajai personai?