Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas par taksācijas gadu iesniegšana nav obligāta visām apliekamajām personām. No 2010. gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” (PVN likums), kas nosaka deklarāciju par taksācijas gadu PVN 4 „PVN gada deklarācija” iesniegt tikai atsevišķos PVN likumā noteiktajos gadījumos. Jaunā likuma norma attiecas arī uz deklarāciju par 2009. gadu.