Uzņēmums, kas nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, šī gada 2.janvārī sasniedza 40 000 eiro apgrozījumu, un 20.februārī tam tika piešķirts PVN maksātāja statuss. Kopš 2.janvāra ir realizētas preces 1000 eiro apmērā. Krājumu atlikumi, kas tika iegādāti ne agrāk kā 12 mēnešus pirms PVN maksātāja statusa iegūšanas, ir 500 eiro (preces iegādātas no PVN maksātājiem). Pakalpojumi, kas tika saņemti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms PVN maksātāja statusa iegūšanas, – 300 eiro (no PVN maksātājiem). Kuras summas un kādās februāra PVN deklarācijas rindās norādīt?