Latvijā reģistrēts SIA “B” nopirka un piegādāja uz Latviju iekārtu no Krievijas uzņēmuma. Tālāk  SIA “B” iekārtu pārdeva Čehijas uzņēmumam. Čehijas uzņēmumā iekārtu uzstādīja Krievijas uzņēmums pēc SIA “B” pasūtījuma. Visi iesaistītie uzņēmumi ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji savās valstīs. Vai šim darījumam PVN ir jāpiemēro reversā kārtībā un jāuzrāda PVN deklarācijas 54. un 63.rindā? Un vai informācija par darījumu ir jānorāda PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” 1.daļā “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem” ar kodu N? Vai varbūt PVN nepiemēro?

Papildu informācija - iekārtas uzstādīšanas pakalpojums nav uzskatāms par pakalpojumu, kas saistīts ar nekustamo īpašumu.