SIA “ABC” 2018.gada 12.janvārī iegādājās vieglo pasažieru automašīnu “Audi Q5” par kopējo summu 27 200 eiro. Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā par 2018.gada janvāri šis darījums tika norādīts, atskaitot priekšnodokli 50% apmērā. 2019.gada oktobrī tika pieņemts lēmums izmantot līzinga kompānijas piedāvātās iespējas ņemt aizņēmumu, izmantojot minēto automašīnu kā līzinga priekšmetu. Līzinga kompānija kā darījumu apliecinošu dokumentu izraksta PVN rēķinu un no uzņēmuma arī pieprasa šādu dokumentu. Tādējādi nenotiek naudas kustība, bet gan dokumentu aprite. Ko darīt ar PVN? Vai uzņēmums rīkosies korekti, atskaitot no valsts budžetā maksājamās PVN summas priekšnodokli 100% apmērā par atgriezeniskā līzinga darījuma rezultātā ieķīlāto automašīnu, uzskatot, ka uzņēmumam šis nav mašīnas iegādes brīdis, bet gan naudas aizņēmums uzņēmuma finanšu situācijas stabilizēšanas nolūkos? Vai tomēr priekšnodokli var atskaitīt tikai 50% apmērā?