No Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) ir saņemts atteikums (otrajā atlases kārtā) par projekta tālāku virzību, jo uzņēmums neatbilst Ministru kabineta noteikumu izvirzītajām prasībām. Tā kā projekta izskatīšana ilga zināmu laiku un uzņēmums bija sācis rūpnīcas būvniecības projekta izstrādi, ir uzkrāti izdevumi, kas šobrīd jānoraksta. Izdevumu sastāvā ir būvatļaujas saņemšana, būvprojekta izstrāde, topogrāfija, dažādas ekspertīzes, biznesa plāna izstrāde, kadastrālā zemes uzmērīšana, ģeotehniskās izpētes darbi, un kopsummā tie veido 80 748 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Vai tos drīkst norakstīt kā saimnieciskās darbības izdevumus? Vai ir jāveic atskaitītā priekšnodokļa korekcija, ja projekts netiek realizēts?