Preču piegādātājs piešķir apjoma atlaidi par ceturksni, bet rēķins jāsagatavo preču saņēmējam. Kā preču saņēmējam konkrēto darījumu norādīt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā, ja atlaides summa ir lielāka par 2000 EUR un tā bija piešķirta par 2016.gada 4.ceturksni, bet rēķinu saņēmējs izrakstīja 2017.gada janvārī?