Sakiet, lūdzu, kuros gadījumos pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas pielikuma PVN 1 “Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu” II daļā “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm” un pielikumos PVN 2 “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” un PVN 3 “Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” PVN apliekamo darījumu summa tiek norādīta ar mīnusa zīmi?