Latvijas uzņēmums, kas ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, pārdod ārpus Eiropas Savienības, proti, fiziskai personai Šveicē, savu ražoto preci, kuras svars ir 50 kilogrami, par 200 eiro. Vai šajā gadījumā noformēta mutiska muitas deklarācija ir dokuments, uz kura pamata klientam var piemērot PVN 0% likmi? Vai kurjerpasta paziņojums, ka prece piegādāta Šveicē, ir pietiekams eksporta fakta apliecinājums PVN 0% likmes piemērošanai? Ja tā ir, tad kurā PVN deklarācijas rindā šis darījums jāuzrāda?