Objektā tiek veikti remontdarbi, par kuriem nav noformēta ne būvatļauja, ne būvniecības iesniegums-uzskaites karte, ne apliecinājuma karte, bet no pakalpojuma sniedzēja ir saņemts rēķins, piemērojot reverso pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas metodi. Vai šajā gadījumā, kad nav noformēti augstāk minētie būvniecību regulējošie dokumenti, būvnieks drīkstēja noformēt rēķinu, piemērojot PVN apgrieztās maksāšanas kārtību? Kā rīkoties šādā situācijā?