Sabiedrība, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja Latvijā, nopērk preces no Vācijas uzņēmuma, PVN maksātāja, lai turpmāk tās pārdotu Armēnijas uzņēmumam.

Paredzēts, ka preču izvešana uz Armēniju tiks veikta no Vācijas uzņēmuma. Vācijas partneris rēķinā norāda "Incoterms" piegādes noteikumus EXW un saņēmēju – Armēnijas uzņēmumu –, un sāk preču transportēšanu uz Slovākiju, jo tur atrodas  muitas noliktava, kurā Armēnijas uzņēmums veic visu preču, kas iegādātas Eiropas Savienībā (ES), komplektēšanu. Eksporta deklarācija noformēta uz Latvijas sabiedrības vārda. Latvijas sabiedrība tikai saņem rēķinu no Vācijas uzņēmuma par precēm un izraksta pārdošanas rēķinu Armēnijas uzņēmumam. Transportu preču pārvietošanai ES organizē Armēnija.

Kā šādā darījumā jāpiemēro PVN un kā tas jāparāda PVN deklarācijā?

Otrs variants – kā no PVN viedokļa jāizvērtē darījums, ja Vācijas uzņēmums preču pārdošanas rēķinā uzrāda EXW piegādes noteikumus un saņēmēju – Latvijas sabiedrību –, bet preces tiek nosūtītas uz Slovākiju, kur Armēnijas uzņēmums uzsāk eksporta procedūru?

Latvijas uzņēmumam PVN numura citās valstīs nav.