Sabiedrība no "AliExpress" pasūta dažādas preces saimnieciskās darbības nodrošināšanai. "AliExpress" izraksta rēķinu, kurā norādīts preces nosaukums, preces cena 97,10 eiro apmērā, aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 20,39 eiro apmērā un kopsumma – 117,49 eiro, rēķins apmaksāts, izmantojot "PayPal". Zināms, ka "AliExpress" ir reģistrēts Eiropas Savienībā kā importa vienas pieturas aģentūra (import one stop shop (IOSS)). Piešķirtais IOSS numurs nodrošina, ka platforma var iekasēt PVN jau pirkuma veikšanas brīdī, kā tas ir redzams rēķinā. Kā pareizi uzrādīt minēto darījumu PVN deklarācijā? Vai saņēmējam nav pienākuma aprēķināt PVN apgrieztā kārtībā no visas summas, ja pakalpojums saņemts no trešās valsts?