Uzņēmums, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, fiziskajai personai sniedz remonta darbus jaunizbūvētā dzīvoklī. Tā kā fiziska persona nav PVN maksātāja, PVN tiek piemērots vispārējā kartībā – 21% apmērā. Lai nodrošinātu minētos darbus, uzņēmums nodarbina apakšuzņēmējus – arī PVN maksātāji –, kas veic elektromontāžas darbus (montē rozetes, slēdzējus, gaismekļus), grīdas uzklāšanas un krāsošanas darbus, kā arī izstrādā un montē virtuves mēbeles. Kādu PVN kārtību apakšuzņēmējiem ir jāpiemēro, izrakstot uzņēmumam rēķinus par veiktajiem darbiem?