Uzņēmums Latvijā, pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, pērk datorprogrammas (maksā abonēšanas maksu) no Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēta uzņēmuma, kas izraksta arī ikmēneša rēķinus bez PVN. Kas šādā situācijā notiek ar PVN? Vai Latvijas uzņēmumam PVN ir jāaprēķina un jāiemaksā valsts budžetā? Vai šāds darījums ir jāuzrāda PVN deklarācijā?