Šī gada februārī saņēmām preci no Ķīnas, kuru atmuitojām. Par preces vērtību aprēķināta un valsts budžetā samaksāta ievedmuita un pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Pēc preču saņemšanas, salīdzinot skaitus, tika konstatēts, ka reālie daudzumi nesakrīt ar dokumentos norādīto. Pēc pretenzijas uzrakstīšanas piegādātājs par iztrūkstošo preču daudzumu augustā izrakstīja kredītrēķinu. Vai šajā gadījumā jālabo attiecīgā februāra muitas deklarācija un jāsniedz PVN deklarācijas par februāri labojums, lai preces vērtība sakristu ar grāmatvedības uzskaites un muitas deklarācijas datiem?