Latvijas juridisko pakalpojumu sniedzējs, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, noslēdza līgumu ar Kipras kompāniju, PVN maksātāju. Saskaņā ar līgumu par juridisko pakalpojumu sniegšanu Kipras uzņēmums samaksāja 7000 eiro + PVN, ievērojot to, ka pakalpojuma sniegšanas vieta bija Latvija. Līgumā noteikts – ja juridisko pakalpojumu sniegšanas rezultātā klients uzvarēs tiesā un atgūs līdzekļus, tad juridisko pakalpojumu sniedzējam pienāksies "veiksmes honorārs" 10% apmērā no atgūtās summas. Vai šajā gadījumā veiksmes honorārs ir apliekams ar PVN vai tikai ar uzņēmumu ienākuma nodokli?

Lai noteiktu piemērojamo PVN likmi sniegtajam pakalpojumam, jānosaka tā sniegšanas vieta. Pakalpojumu sniegšanas vieta ir nosakāma, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) regulējumu. Kritēriji pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanai ir iekļauti PVN likuma 19.30.pantā. Saskaņā ar PVN likuma 19.panta 1.daļu, ja pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātājam, pakalpojuma sniegšanas vieta ir:

  • pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta;
  • pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma;
  • saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;
  • pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.