Uzņēmums transportē metāllūžņus cita uzņēmuma klientiem. Abi uzņēmumi ir reģistrēti pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji Latvijā. Par sniegtajiem transportēšanas pakalpojumiem uzņēmums izraksta rēķinu. Vai metāllūžņu transportēšanas pakalpojumiem drīkst piemērot apgriezto PVN maksāšanas kārtību?