Uzņēmums ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs, darījuma partneris – nav. Par pakalpojuma sniegšanu tiek noslēgts līgums, izrakstīts avansa rēķins un atbilstoši tam – saņemts avanss (100 eiro + PVN 21 eiro). Darījums uzrādīts PVN deklarācijā, bet pēc diviem mēnešiem tas tiek anulēts, tiek izrakstīts kredītrēķins un avanss atmaksāts darījuma partnerim.

Kārtējo reizi izlasīju gan atbilstošos Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) pantus, gan jaunus, gan vecus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskos materiālus, bet konkrētu atbildi neatradu. PVN deklarācijā aizpildīju 67. rindu "iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātā nodokļa samazinājums", norādot 21 eiro, un pielikuma PVN 1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu" 1. daļā "Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" avansa summu norādīju kopējā darījumu summas līnijā, kur visi darījumi ir zem 150 eiro, ar darījuma veidu "T". Vai šādi ir pareizi? Varbūt pielikumā PVN 1 avansa atmaksa bija jāatšifrē?