Būvniecības uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs) 2019. gadā pasūtītājam – fiziskai personai – par veiktiem būvniecības darbiem izrakstīja rēķinu apmaksai (ar PVN), kā arī tika parakstīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts. Diemžēl, līdz šīm brīdim pasūtītājs samaksu nav veicis, jo pasūtītājs nebija apmierināts ar saņemto darbu. Divus gadus parādniekam tika sūtītas vēstules, veiktas pārrunas. Šī gada janvārī mūsu uzņēmums piekrita, ka darbi netika izpildīti pilnā apmērā. Vai mēs šogad varām izrakstīt kredītrēķinu sakarā ar būvdarbu apjoma samazināšanu, to norādīt PVN deklarācijā un saņemt atpakaļ PVN 21% apmērā?