Saistībā ar cenu pieaugumu uzņēmums iegādājas dīzeļdegvielu vairāk, nekā mēnesī tiks iztērēts. Tā tiks lietota gan vieglajām automašīnām, gan kravas. Kā uzskaitīt  pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokli, ņemot vērā, ka rēķina saņemšanas brīdī nevar precīzi noteikt, cik degvielas izlietos vieglajām automašīnām un cik - kravas? Kā iegrāmatot rēķinu par degvielas iegādi?

Izvērtējot šo jautājumu, līdz galam nav zināms, kā uzņēmumā ir organizēta degvielas uzskaite, kur tā glabājas, kā notiek transportlīdzekļu uzpildīšana utt. Līdz ar to pieļauju, ka uzņēmuma teritorijā atrodas degvielas uzglabāšanas tvertne, kur glabājas degviela transportlīdzekļu uzpildīšanai. No lasītāja jautājuma izriet, ka viņu interesē, kā rīkoties ar PVN priekšnodokli, ja degviela līdz mēneša beigām vai taksācijas periodam nav izlietota pilnībā.